فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۵

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 5

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

کلیدهای هوشمند برکر سری R3 - خانه هوشمند ایرانیان

کلید های هوشمند سری R3 برکر (berker) دارای قابلیت کنترل روشنایی، کنترل پرده و کنترل سرمایش و گرمایش می باشد که توانایی اجرای سناریوهای مختلف را نیز دارا می باشند. کلید های سری R در دو مدل R1 و R3 عرضه شده اند که در سری R3 گوشه های کلید تیز کلیدهای R1 دارای گوشه های منحنی هستند.