فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۵

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 5

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

کلیدهای هوشمند اشنایدر سیستم M - خانه هوشمند ایرانیان

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN617119

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن۱ گنگ (۲ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل پرده
 3. امکان اجرای انواع سناریوها
 4. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 5. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 6. دارای تایمر داخلی
 7. عملکرد ضد سرقت
 8. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN617219

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن۲ گنگ (۴ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل پرده
 3. امکان اجرای انواع سناریوها
 4. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 5. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 6. دارای تایمر داخلی
 7. عملکرد ضد سرقت
 8. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN617419

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۴ گنگ (۸ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل پرده
 3. امکان اجرای انواع سناریوها
 4. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 5. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 6. دارای تایمر داخلی
 7. عملکرد ضد سرقت
 8. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر ترموستاتیک MTN6212-0319

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۲ گنگ (۴ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم
 2. امکان کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی
 3. امکان کنترل پرده
 4. امکان اجرای انواع سناریوها
 5. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 6. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 7. دارای تایمر داخلی
 8. عملکرد ضد سرقت
 9. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر ترموستاتیک MTN6214-0319

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۴ گنگ (۸ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی
 3. امکان کنترل پرده
 4. امکان اجرای انواع سناریوها
 5. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 6. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 7. دارای تایمر داخلی
 8. عملکرد ضد سرقت
 9. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر ترموستاتیک MTN6215-0310

این سری کلیدها جزو جدیدترین کلیدهای اشنایدر بوده و دارای ویژگی های زیر می باشد:

 1. دارای صفحه لمسی
 2. دارای ۹ صفحه برای عملکردهای مختلف
 3. دارای سنسور proximity
 4. دارای قابلیت Gesture
 5. دارای Screen saver
 6. قابلیت برنامه ریزی ۳۲ عملکرد
 7. امکان کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی
 8. امکان کنترل پرده
 9. امکان اجرای انواع سناریوها
 10. دارای Cleaning Mode

کلیدهای اشنایدر MTN6180-0319 

این سری کلیدها جزو جدیدترین کلیدهای اشنایدر بوده و دارای ویژگی های زیر می باشد:

 1. قابلیت تنظیم ۱ تا ۴ کلید برای عملکردهای مختلف
 2. دارای سنسور proximity
 3. دارای حالت Night Mode
 4. امکان کنترل پرده
 5. امکان اجرای انواع سناریوها

و …