فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۵

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 5

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

کلیدهای هوشمند اشنایدر-سیستم D - خانه هوشمند ایرانیان

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN628019

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای هوشمند اشنایدر ( schneider ) در دنیا بوده و با داشتن ۱ گنگ (۲ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل پرده
 3. امکان اجرای انواع سناریوها
 4. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 5. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 6. دارای تایمر داخلی
 7. عملکرد ضد سرقت
 8. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN628119

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای هوشمند اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۲ گنگ (۴ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل پرده
 3. امکان اجرای انواع سناریوها
 4. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 5. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 6. دارای تایمر داخلی
 7. عملکرد ضد سرقت
 8. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN628219

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای هوشمند اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۳ گنگ (۶ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
 2. امکان کنترل پرده
 3. امکان اجرای انواع سناریوها
 4. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 5. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 6. دارای تایمر داخلی
 7. عملکرد ضد سرقت
 8. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر غیر ترموستاتیک MTN628319
این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۴ گنگ (۸ پل) ویژگی های زیر را دارا می باشد:
۱٫ امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم)
۲٫ امکان کنترل پرده
۳٫ امکان اجرای انواع سناریوها
۴٫ دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
۵٫ امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
۶٫ دارای تایمر داخلی
۷٫ عملکرد ضد سرقت
۸٫ عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر ترموستاتیک MTN6212-4019

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۲ گنگ (۴ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم
 2. امکان کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی
 3. امکان کنترل پرده
 4. امکان اجرای انواع سناریوها
 5. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 6. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 7. دارای تایمر داخلی
 8. عملکرد ضد سرقت
 9. عدم نیاز به تجهیز COUPLER

کلیدهای اشنایدر ترموستاتیک MTN6214-4019

این سری کلیدها جزو محبوبترین کلیدهای اشنایدر در دنیا بوده و با داشتن ۴ گنگ (۸ پل)  ویژگی های زیر را دارا می باشد:

 1. امکان کنترل سیستم روشنایی ( با قابلیت کنترل سر خطهای ON/ OFF و قابل دیم
 2. امکان کنترل سیستم سرمایشی و گرمایشی
 3. امکان کنترل پرده
 4. امکان اجرای انواع سناریوها
 5. دارای گیرنده IR جهت کار با ریموت کنترل
 6. امکان درج نام هر کلید در کنار آن از طریق لیبل گذاری کنار کلید
 7. دارای تایمر داخلی
 8. عملکرد ضد سرقت
 9. عدم نیاز به تجهیز COUPLER