فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۵

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 5

۰۲۱-۲۸۱۱۱۱۴۸

درخواست استخدام - خانه هوشمند ایرانیان

لطفا جهت همکاری با شرکت خانه هوشمند ایرانیان فرم ذیل را تکمیل نمایید.

فرم درخواست استخدام

مشخصات فردی

وضعیت تاهل

مجردمتاهل

وضعیت نظام وظیفه

انجام شدهمعاف

توانایی های فردی

میـــزان تحصیـــلات :
جایگاه شغلی درخواستی :
رشــــته تحصیــــلی :

سوابق کاری

ارسال رزومه: