فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۱


۰۲۱-۲۲۶۰۹۷۳۷
۰۲۱-۲۶۶۴۳۰۵۶

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 1

021-22609737

تماس با یخش مدیریت سیستم هوشمند ساختمان bms | خانه هوشمند ایرانیان

تماس با مدیریت


 

مدیریت: حرفت منش

 ایمیل:  md@smarthome.ir

 
تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۱

تلفن: 

۲۲۶۰۹۷۳۷

 

Capture2