فارسی|English

تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۱


۰۲۱-۲۲۶۰۹۷۳۷
۰۲۱-۲۶۶۴۳۰۵۶

تهران - خیابان فرشته - خیابان چناران - پلاک 4 - واحد 1

021-22609737

بخش فنی و پشتیبانی سیستم هوشمند ساختمان BMS | خانه هوشمند ایرانیان

تماس با بخش فنی


 

 

بخش فنی: حرفت منش

 ایمیل:  technical@smarthome.ir

 
تهران – خیابان فرشته – خیابان چناران – پلاک ۴ – واحد ۱
تلفن:۲۲۶۰۹۷۳۷Capture4